header_4.jpg

Bikeatlon

BIKEATLON S KONRÁDEM 2012 **13.5. 2012 **

7.ročník závodu Gundersenovou metodou / XC časovka + stíhací závod XC /

Prezentace: v neděli 13.05.2011 od 10:00 - 10:30 hod, v Lidových sadech, (konečná tramvaje v Lidových sadech)

Start časovky: v 11:00 hod. V Lidových sadech u dětského koutku.

Start do XC : co nejdříve po vyhodnocení dosažených časů v časovce.

Přihlášky: Přihlásit se můžete před startem při prezentaci v den konání závodu. Startovné je 150,-Kč.

Osoby mladší 18-ti let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce, mladší 15-ti let s písemným souhlasem a v jeho doprovodu.

Startují:

Kategorie

Trasa časovky

Trasa stíhacího závodu

Muži

M1 do 39 let

1 000 m

15 km

Veteráni

M2 nad 40 let

1 000 m

15 km

Ženy

Bez věkových kategorií

1 000 m

10 km

Trasa: Trasa časovky je dlouhá 1 000 m. Vede od konečné tramvaje v Lidových sadech kolem budovy spodní vodárny. Pro trasu stíhacího závodu je připraven XC okruh, který je technický a celý vede po lesních cestách, ten je dlouhý 5 km. Startuje se opět na konečné tramvaje v Lidových sadech v blízkosti Dětského koutku. Kategorie muži 1 a 2 pojedou 3 okruhy a ženy pouze 2 okruhy. Instrukce k trase obdrží účastníci před startem časovky při prezentaci.

Občerstvení: V cíli závodu obdrží každý účastník pivo zdarma !!!!!!

Předpis: Závodí se dle rozpisu tohoto závodu. Závod se jede za plného turistického provozu a za každého počasí. Závodníci jsou povinni dodržovat a dbát pokynů od pořadatelů. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a plně odpovídají za škody na zdraví a majetku způsobené sobě nebo druhým osobám a pořadateli. Všichni závodníci jsou povinni pohybovat se jen po vyznačených cestách, v opačném případě bude udělena peněžitá pokuta (500Kč). Kolo musí být v dobrém technickém stavu a cyklistická přilba je povinná !!!

Zdravotní zaj.: Pořadatelská služba, zdravotní služba.

Ceny: Pro prvních tři v každé kategorii.Pro nejrychlejšího závodníka je připravena speciální cena od Pivovaru KONRÁD, SUD PIVA !

Vyhlášení: Co nejdříve po ukončení závodu.

Informace: p. Jungwirth, tel.602 10 15 20, web: http://www.cycling-service.cz/

Dětský MTB Cup

Dětský MTB Cup

Language Selection

Czech English German Polish

Fotogalerie Závody

SpinFit ©2010 - 2013.
Vechna práva vyhrazena.